header banner
Default

Kripto para haram mı?


Kripto para caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanı

, katıldığı bir programda kripto para satın alma ve diğer kripto faaliyetlerinin İslam’a göre caiz olup olmadığına dair sorulara bizzat cevaplar vermişti. İnsanları istismar etme ihtimalinin yüksek olması münasebetiyle şu anda kullanımının caiz olmadığını belirten Erbaş, ‘’

Belli şartları var ve o süreç takip ediliyor

’’ ifadelerini kullandı.

DİYANETE GÖRE KRİPTO PARA CAİZ Mİ? HARAM MI?

VIDEO:

Diyanet İşler Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre;

‘’Şuan itibariyle piyasada var olan kripto paralar kaynağının arkasında kim var, hangi devlet var, hangi güç var, hangi uluslararası güç var belli değil. Öncelikle şunu sormak gerekiyor. Bu paralar bir mal mıdır yok bir para mıdır bu konuda henüz netlik yok. Netlik olmadığı için

. Kripto para bir hisse seneti gibi

bir malı mı temsil ediyor

yoksa

bir döviz gibi bir parayı mı temsil ediyor

çok net değil. Bu durum kafa karıştırıyor. Bu açıdan Din İşleri Yüksek Kurulumuz bu konularda haklı olarak netleşene kadar ihtiyatlı davranıyor.

Eğer bu kripto para, dijital para, bitcoin gibi bu paraların arkasındaki güç, devlet belli olursa o zaman caiz diyebiliriz. Şuanda insanlar bir anda çok yükselip bir anda aşağı düşen değerler yüzünden ya zengin oluyor yada bütün varlığını kaybediyorlar. Bu şekilde meydana gelen aldatma ortadan kalkar ise o zaman caiz diyebileceğiz. Şuan itibariyle güvensizlik belirsizlik aldatma konusu olduğu için caiz diyemeyiz.’’ ifadeleri kullanıldı.

#Kripto para

#bitcoin

#sanal para

#Diyanet işleri başkanlığı

Sources


Article information

Author: Sean Gonzales

Last Updated: 1697815204

Views: 1172

Rating: 4.4 / 5 (52 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sean Gonzales

Birthday: 1974-09-20

Address: 4941 Olsen Highway, East William, AZ 75698

Phone: +4477347564691355

Job: Psychologist

Hobby: Fishing, Card Collecting, Geocaching, Playing Piano, Tea Brewing, Crochet, Fishing

Introduction: My name is Sean Gonzales, I am a courageous, candid, Precious, dear, vibrant, frank, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.