header banner
Default

Is het mogelijk dat de Bitcoin-prijs de $39000-grens overschrijdt?


Uit recente analyses van het on-chain analysebedrijf IntoTheBlock blijkt dat er specifieke prijsniveaus zijn die in de gaten gehouden moeten worden voor de volgende prijsbewegingen van Bitcoin. Analisten van IntoTheBlock hebben in een tweet enkele cruciale Bitcoin-prijsniveaus benadrukt die gebaseerd zijn op recente koopactiviteiten.

Is Bitcoin klaar om .000 te doorbreken?

Uit analyses blijkt dat de recente piek van $35.000 fungeert als het eerstvolgende weerstandsniveau voor Bitcoin. Op dit prijspunt hebben 664.000 Bitcoin-houders gezamenlijk 340.000 BTC gekocht.

Mocht dit niveau doorbroken worden, dan identificeert IntoTheBlock een concentratie van handelsactiviteit tussen de $38.000 en $39.000. Dit suggereert dat Bitcoin de $39.000-grens zou kunnen bereiken, mits alle aanwezige hindernissen worden genomen. Mocht de markt echter een neerwaartse trend vertonen, dan is er een sterke koopactiviteit waar te nemen rond de $30.000.

Bitcoin Levels to Watch – Based on buying activity recorded on-chain, we can identify price levels where BTC may be heading next

🔼The recent high of $35,000 is the next resistance point for Bitcoin, where previously 664,000 holders bought 340k BTC
🔼If this level is surpassed,… pic.twitter.com/63oBOngxBQ

— IntoTheBlock (@intotheblock) October 27, 2023

Eerder deze week beleefde Bitcoin een indrukwekkende stijging, mede aangewakkerd door de verwachtingen rondom een mogelijke spot Bitcoin ETF. De cryptocurrency kende een stijgende trend van zeven opeenvolgende dagen, culminerend in een hoogtepunt van $35.157 op 24 oktober. Dit vertegenwoordigde het hoogste niveau in zo’n 18 maanden. Bovendien was het de meest aanhoudende prijsstijging sinds maart, met een groei van 44,8% in de Bitcoin-prijs. Hierbij viel op dat het transactievolume tijdens deze stijging significant toenam.

Echter, na deze opmerkelijke opleving en een cumulatieve winst van bijna 20% in de voorgaande week, besloten veel beleggers hun winsten te verzilveren. Dit leidde tot een daling van de Bitcoin-prijs naar $33.907.

Hoewel er op korte termijn een prijsdaling in het verschiet kan liggen, blijven analisten positief over de langetermijnvooruitzichten van Bitcoin. De gegevens van IntoTheBlock suggereren een groeiende institutionele interesse in Bitcoin, met name bij transacties die de grens van $100.000 overschrijden. Er wordt verwacht dat deze trend zich voortzet en in 2023 nieuwe hoogtepunten bereikt. Een duidelijke indicator hiervoor is de recente toestroom van spot-ETF-aanvragen, zoals die welke volgde op de aanvraag van BlackRock in juni.”

Gratis 10 euro aan Crypto

Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Dan hebben we geweldig nieuws voor je! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.

Als je je aanmeldt bij Bitvavo via de onderstaande knop, ontvang je niet alleen 10 euro gratis, maar betaal je ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties.

Sources


Article information

Author: Juan Morrison

Last Updated: 1699967642

Views: 643

Rating: 4.2 / 5 (109 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Juan Morrison

Birthday: 1953-01-18

Address: 137 Preston Ramp, New Dakotaland, VT 68154

Phone: +4641427097232682

Job: Renewable Energy Analyst

Hobby: Stamp Collecting, Wildlife Photography, Rowing, Raspberry Pi, Orienteering, Traveling, Metalworking

Introduction: My name is Juan Morrison, I am a enterprising, unwavering, receptive, bold, resolved, valuable, apt person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.