header banner
Default

Jurist: Ejere af danske bitcoins befinder sig i en gråzone


Folk, der har handlet kryptovalutaer, har ofte ikke selvangivet gevinster eller gemt dokumentation, siger jurist.

(Arkiv) Danskere, der har handlet med bitcoin, skal betale skat af deres gevinster, men det er ike alle været klar over. (Foto: © BENOIT TESSIER, Scanpix)

Danskere, der gennem årene har handlet og tjent penge på kryptovaluta som bitcoin, er fanget i en juridisk gråzone, der i yderste konsekvens uforvarende kan have bragt dem på kant med loven.

Sådan lyder konklusionen fra advokatfuldmægtig og bitcoinekspert Payam Samarghandi fra advokatfirmaet Horten, efter at Skattestyrelsens i går meldte ud, at man efter et tip fra de finske skattemyndigheder går efter 2.700 danskere, der har handlet gennem en finsk Bitcoin-børs.

Har fulgt melding fra 2014

VIDEO: kid thinks he has a “physical bitcoin”
John Casterline

Gevinsterne fra bitcoin skal nemlig beskattes, mener Skattestyrelsen. Men så klar var meldingen ikke tidligere, da flere danskere kastede sig ud i eksperimenter med den digitale valuta.

- Der er flere af dem, som Skattestyrelsen har kontaktet nu i forbindelse med de oplysninger, man har fået fra de finske skattemyndigheder, der har henholdt sig til Skatterådets udtalelser og dermed ikke har selvangivet deres gevinster fra bitcoins, siger Payam Samarghandi.

Han henviser til, at landets øverste skattemyndighed, Skatterådet, i 2014 fastslog, at bitcoins ikke var ”rigtige” penge, og gevinsterne derfor ikke som udgangspunkt skattepligtige.

- Det er der mange, der har valgt at henholde sig til, og som naturlig følge heraf har de heller ikke arkiveret den dokumentation, som Skat nu flere år senere kommer og spørger om, siger han.

Han oplever, at flere ringer ind, og nu er tvivl om hvad deres retsstilling er.

Sidestilles med malerier

VIDEO: This guy bought #bitcoin at $1 😳 🥳 #btc #crypto #cryptocurrency #davincij15
The Moon

I skattefars øjne anses bitcoin som en ”formuegenstand”. Det vil sige, at det sidestilles med malerier, kostbare vaser eller lignende, og gevinster fra handlen er derfor kun skattepligtig, hvis det er sket som led i spekulation eller for næring.

- Det svarer lidt til, at man fem år efter finder ud, at gevinster på Kählervasen, som også på kort tid steg meget i værdi, er skattepligtige, og så kommer de fem år efter og spørger om kvitteringer, om hvornår man solgte den, hvem man solgte den til og hvor man opbevarede den.

Og her kan det være svært, både for skatteborgeren og for skattemyndighederne, at fremskaffe dokumentationen. Kryptovalutaerne styres nemlig ikke et centralt sted fra. Der er ingen bank, man kan ringe til, og fremskaffe papirer på, hvem der har tjent eller tabt hvad.

Han fastslår dog, at det for langt de fleste danskere, der særligt i årene omring 2017, hvor kryptvalutaernes værdi voksede voldsomt, kastede sig ind i handlen, ikke burde komme som en overraskelse, at der var tale om spekulation, og at eventuelle gevinster var skattepligtige.

Ikke alle har købt for at spekulere

VIDEO: The Bitcoin Song
CryptoContagion

Men bitcoin er ikke kun en investering. Det er også et betalingsmiddel og en teknologi. Nogle har købt kryptovaluta for at overføre penge til familie i udlandet, mens andre eksempelvis programmører har købt specifikke kryptovalutaer for at få adgang til den bagvedliggende blockchain-teknologi.

-Der er nogle folk, der har købt bitcoin uden hensigt at spekulere. Det kan være folk, der har købt dem på et tidspunkt, hvor det ikke var til at sige, at kurserne ville være så opadgående, f.eks. for 5-6 år siden, og med den hensigt, at de gerne vil bruge det som betalingsmiddel eller til at programmere blockchain applikationer, siger advokatfuldmægtig Payam Samarghandi.

Han mener, at kryptovalutaer i stedet burde høre under en af Skats særlove, f. eks kursgevinstloven.

- Den nuværende skattemæssige behandling af bitcoins er uhensigtsmæssig, fordi den ikke er transparent. Modsat de fleste andre lande er det i Danmark svært at vurdere, om man er skattepligtig af sine bitcoingevinster eller ej, siger han

Ordfører afviser: Loven er klar

VIDEO: Better Than Bitcoin
Crypto Banter

Skatteordfører for Venstre, Louise Schack Elholm (V) afviser, at folk er blevet fanget i en juridisk gråzone.

- Jeg kan godt forestille mig at der er købere af bitcoin, som ikke har været opmærksomme på det, men retsstillingen er klar: Kryptovaluer hører under Statsskattelovgivningen, og som sådan er gevinster fra spekulation skattepligtige.

Hun understreger, at det faktisk fremgik af afgørelsen fra 2014, at gevinsterne var skattepligtige, hvis der var tale om spekulation eller i erhvervsmæssigt øjemed. Også selvom det ikke var sådan, afgørelsen blev refereret i pressen.

- Man bliver jo nødt til at læse selve afgørelsen, siger hun.

Louise Schack Elholm, der også er medlem af Skatterådet, medgiver, at der kan være tilfælde, hvor bitcoin og andre krytovalutaer er købt med andre formål end spekulation.

- Men det vil være i meget sjældne tilfælde. Det vil være mere undtagelsen end reglen, siger hun.

Netop på grund af bitcoins krypterede og digitale natur, ligger ansvaret i høj grad på borgerne, der skal selvangive deres tab og gevinster.

- Vi ville jo gerne have indberetninger ligesom vi længe har haft det fra bankerne, og nu også fra Airbnb. Men der kan i princippet hele tiden skyde nye bitcoinbørser og udbydere op, så det er svært, siger hun.

Rettelse: Artiklen er rettet med angivelse af, at Payam Samarghandi er advokatfuldmægtig og ikke advokat.

Sources


Article information

Author: Julia Webb

Last Updated: 1697900403

Views: 1444

Rating: 4.4 / 5 (94 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Julia Webb

Birthday: 1958-06-16

Address: 5548 Hall Dale, North Scottland, MA 51638

Phone: +3683190977292859

Job: Virtual Reality Developer

Hobby: Stargazing, Aquarium Keeping, Beekeeping, Bird Watching, Meditation, Scuba Diving, Surfing

Introduction: My name is Julia Webb, I am a multicolored, Adventurous, proficient, spirited, Gifted, resolved, important person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.