header banner
Default

Bitcoin e criptovaluta caiz midir?


Kullanımı her geçen gün daha fazla yaygınlaşan, ekonomi piyasasını domine etmeye başlayan kripto paralar, dini duyarlılığı yüksek olan vatandaşların da dikkatini çekmeye başlamış durumda. Kripto para piyasası her ne kadar iyi bir gelir kapısı gibi görünse de, bir çok vatandaş, büyük heveslerle girdiği bu macerada, tüm birikimini kaybetmektedir. Peki kripto para piyasasında yapılan işlemler caiz midir. Özellikle de Kripto para borsasını domine eden BTC (Bitcoin) ile işlem yapmanın fıkhi boyutu nedir. Bitcoin caiz midir? Kripto para ticareti helal midir? Molla Enver KILIÇARSLAN'ın konunun önemine binaen yayınladığı fetvayı aşağıda ilginize sunuyoruz.

VIDEO: Bitcoin (Kripto Para) ticareti yapmak günah mı? / Kerem Önder
İhramcızâde İlim Yayma

Alimler ve Medereseler Birliği Başkanı Molla Enver Kılıçaslan, "Bitcoin caiz midir? Kripto para ticareti helal midir?" sorularına cevap verdi. 

Bitcoin’in içeriğiyle ilgili devam eden kapalılık, hakkında hüküm vermeyi ve şer’i yönünü ele almayı bir hayli zorlaştırmıştı. Kesin hüküm vermemekle birlikte, Bitcoin’in fıkhî yönüyle ilgili bilgi almak isteyen kardeşlerimi şu gerekçelerden dolayı ısrarla menetmeye çalıştım;

• İslam fıkhında “neticesi bilinmeyen” muameleler ğarar/aldatma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş ve caiz olmadığı yönünde hüküm verilmiştir. Bitcoin’in, çıktığı günden şimdiye kadar gerek değerinin çok dengesiz bir şekilde yükselip düşmesi gerekse kurumsal kimliğinin henüz netleşmemiş olması ciddi manada ğarar içerdiği anlamına gelmektedir.

• Bitcoin’in herhangi bir devletin güvencesi altında olmaması hatta birkaçı hariç azami çoğunluğu tarafından tanınmaması bu meselenin ciddi manada risk taşıdığı anlamına gelmektedir. Zira hackleme aracılığıyla olası bir hırsızlık durumunda bir hak iddia etme imkânı bulunmamaktadır. Bu da Bitcoin’lerin geri gelmeyecek şekilde kaybolması demektir. Hatta ara ara medyaya düştüğü gibi, elektronik hesap cüzdanının şifresini hatırlamayan kullanıcıların milyon dolar değerindeki paralarının yanması gerçekten ibret vericidir.

• Denetimsizliği nedeniyle dijital paralar, başta uyuşturucu olmak üzere gayri meşru kazanç sahiplerinin paralarını akladığı ortam haline gelmiştir. Dolayısıyla birbirlerine Bitcoin satanlar, bu vesileyle muhataplarının kimler olduğunu tahmin etmelidirler.

• Bitcoin’in para olma yönü ağır bassa da şimdilik sadece sarf/döviz işlemlerinde kullanılması ve ticaret alanının dar olması, ayrıca mal olabileceği yönünü de akıllara getirmektedir. Bu belirsizlik Bitcoin’in fıkhi bir başlık altında işlenmesini ve bunun neticesinde gerekli hükümleri almasını zorlaştırmaktadır.

• Para şahıslar adına değil de rakamlar üzerine kaydedildiği için miras olarak bırakılmasını zorlaştırmaktadır. Çünkü Bitcoin’ler sadece bir şifre ile korunmaktadırlar. Şifre kimin elindeyse paranın sahibi de odur. Kişi ölmeden önce şifreyi çocuklarına vermezse para kullanılamayacak ve hiç kimse de hak iddia edemeyecektir. Ya da çocuklarından birine vermişse o da kimseye söylemeden tek başına kullanırsa kimse bunda hak iddia edemeyecektir. Kısacası anladığımız anlamda varislere geçme imkânı neredeyse yok gibidir.

• Bitcoin'le ilgili gerek yaşadığımız ülkede gerekse diğer İslam ülkelerinde bulunan ilmi şahıs ve kurumlardan bazılarının, haram olduğu yönünde fetva vermesi diğer bazılarının ise hüküm verme hususunda çekimser kalması, Müslümanlar olarak mevcut haliyle dijital paralara daha fazla ihtiyatlı yaklaşmamızı gerektirmektedir.

• Yukarıda zikrettiğim veya detayına inmediğim tüm bu sorunlar sebebiyle Bitcoin kullanımının tavsiye edilmemesi hatta tavsiyeden öte, kullananların bırakmaları gerektiği düşüncesindeyim. Ancak bunun dini bir terimle "haram" olarak nitelendirilmesi konusunda tam bir sonuca varmanın henüz erken olduğu kanaatindeyim. Ayrıca şunu da belirtmek isterim; piyasada olan örneklerine bakmaksızın ilke olarak değerlendirildiğinde, dijital paranın haram olmadığı hükmüne varılabilir. Zira para bir kıymet ölçüsüdür. Bu ölçünün senet olması ile dijital olması arasında bir fark yoktur.

■ İlim ehline danışmadan Bitcoin ticaretine girip kâr elde edenler, gerekli şartlar tamamlanmışsa kırkta bir (1/40) olacak şekilde zekâtlarını vermelidirler. Hatta şüpheli bir iş içerisinde oldukları için kazançlarının bir kısmını ayrıca sadaka olarak vermeleri kendileri için daha hayırlı olacaktır.

■ Son olarak kardeşlerime şu tavsiyede bulunuyorum; Efendimiz (aleyhissalâtu vesselam) bir hadisinde, mudârâbe yani kâr payı ortaklığında bereketin olduğunu belirtir (İbn Mâce). Eğer birikmiş bir sermayeniz varsa bunu helal ticarete yatırarak değerlendiriniz; siz de Müslüman kardeşleriniz de bu durumdan istifade edin. Gerek dövizin gerekse dijital paraların dengesiz bir şekilde yükselip düşmesi sizleri aldatmasın.


Allah (cc) en doğrusunu bilendir.

Molla Enver KILIÇARSLAN

Sources


Article information

Author: Mr. Eric Lambert

Last Updated: 1698549842

Views: 666

Rating: 4.7 / 5 (84 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mr. Eric Lambert

Birthday: 1925-07-23

Address: 03874 Reyes Trace, South Eddietown, CO 12035

Phone: +4277417841444450

Job: Chef

Hobby: Motorcycling, Running, Whiskey Distilling, Juggling, Backpacking, Writing, DIY Electronics

Introduction: My name is Mr. Eric Lambert, I am a unswerving, unyielding, honest, dear, Precious, valuable, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.