header banner
Default

Debatt: Bara hälften av de anställda i Sverige får lön för sitt arbete


I dagens läge med ökande vinster för bland andra matvarubutikerna, bankerna, industrin och stora reallönesänkningar borde vi ha en ordentlig diskussion om vinsternas nivå och existens.

Jag kommer ihåg när kampanjen ”Lön hela dagen” drog igång. Sveriges Kvinnolobby belyste från när kvinnor arbetar gratis i relation till män och hur stor löneskillnaden är mellan kvinnor och män.

Jag frågar mig när vi börjar arbeta gratis i relation till de som anställer oss. Hur mycket värde skapar vi alla på jobbet och hur fördelas pengarna mellan oss som jobbar och de som äger företagen?

Vad händer med det vi skapar på jobbet? Hur fördelas det värde som tillkommer genom våra insatser?

Jag har gett mig på att kolla upp det. 

Mer än hälften försvinner

VIDEO: "Migrants are ROTTEN APPLES" | Debating Swedish Immigration and Integration
Rose Wrist

Produktiviteten i Sverige, alltså så mycket värde som skapas av att du arbetar en timme, var förra året 74 dollar per arbetad timme i genomsnitt.

Vi arbetar i genomsnitt 167 timmar per månad för heltid. Det blir sammanräknat ungefär 110 000 kronor i skapat värde i genomsnitt per anställd och månad.

Vad får vi då tillbaka från vårt skapade värde?

Genomsnittslönen i Sverige är 37100 kronor. I det har vi alltifrån höga bankchefer till ingenjörer, lärare och lastbilschaufförer. Med arbetsgivaravgifter på 31,42 procent och tjänstepension blir det enligt Företagarna 56 750 kronor i månaden.

Om vi istället tar medianlönen på 33 200 kr blir det 50 780 kronor. Det är alltså mindre än hälften av vad vi faktiskt skapar i genomsnitt. Var tar resten av pengarna vägen?

Privat och koncentrerat kapital

VIDEO: The (New) Case for Wage-Earner Funds
The Institute for Futures Studies, Stockholm

Ja, enligt SCB går de i allt högre utsträckning till vinst. En del går så klart till investeringar och inköp av arbetsmedel som krävs för att löntagarna sedan ska kunna skapa värdet som sedan möjliggör vinsten. Men själva vinstandelen är väsentlig och har vuxit sedan 80-talet.

På SCA, enligt egen utsago ”Europas största privata skogsägare”, tjänar man 2 miljoner per år och anställd.

När det pratas om att entreprenörer eller företag ”skapar jobb” kan man ha den siffran i huvudet.

SCA ”skapade” ett jobb, anställde en person som ”fick” det jobbet och som tack för sin generositet och sin ”jag bygger landet”-mentalitet får SCA och dess ägare 2 miljoner per år i snitt för sina 3000 anställda.

Detta är ju också ett genomsnitt där även VD Ulf Karlsson med sina 19,4 miljoner i årligt arvode ingår.

2017 arbetade 67 procent av Sveriges löntagare för privat kapital. Så att gemensamt arbete leder till privat vinst gäller väldigt konkret för två tredjedelar av den svenska arbetskraften.

Arbetskraften skapar värdet

VIDEO: Why An American In Sweden LOVES Paying His Taxes...
Thom Hartmann Program

Arbete ”skapas” inte av företag eller företagare. De köper arbetskraft för att de kan få mervärde av deras arbete.

Arbetskraften, det du och jag gör på jobbet, skapar mervärde till de som köper din arbetskraft. De får ut mer av dig än de betalar i lön. För en timme, för en månad. 

För heltid under 2023 (40 timmar/arbetsvecka) arbetar vi i snitt 167 timmar. Timlönen blir då 337 kronor.

Vi skapar i genomsnitt 667,85 kronor per timme. 74 dollar (2010 konstanta priser och köpkraftsparitet, PPP) där växelkursen till svenska kronor var 9,025 vilket blir 667,85 kronor.

Betalt 50 procent av tiden

VIDEO: Nya jobb och ett hållbart samhälle - Paneldebatt
TCO Sverige

Vi får därmed betalt 50 procent av tiden vi är på arbetet. Under en arbetsdag innebär det att vi arbetar för vår arbetsgivare från klockan 12.00.

Fram tills dess får vi betalt för vad vi skapar. Resten av tiden tar den som köper vårt arbete pengarna.

Du får alltså inte ”lön hela dagen”. Och som den faktiska kampanjen ”lön hela dagen” belyser så arbetar kvinnor gratis i ännu högre utsträckning.

Det kan man ha i minnet när man går på lunch.

Sources


Article information

Author: Matthew Johnston

Last Updated: 1699821603

Views: 1162

Rating: 4.1 / 5 (31 voted)

Reviews: 96% of readers found this page helpful

Author information

Name: Matthew Johnston

Birthday: 1970-11-11

Address: PSC 0333, Box 5809, APO AP 97300

Phone: +4350171991711419

Job: Article Writer

Hobby: Painting, Photography, Robotics, Yoga, Fishing, Cooking, Coin Collecting

Introduction: My name is Matthew Johnston, I am a receptive, risk-taking, rich, fearless, candid, steadfast, strong-willed person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.