header banner
Default

24 yaşındaki yatırımcı, borsadan 2 yılda 8 milyon dolar kazanarak zengin oldu


Borsadan büyük para kazanmak pek çok yatırımcının rüyası. 24 yaşındaki Jack Kellogg ise bu rüyayı gerçekleştiren ve 2020-2021 yıllarında günlük borsa işlemlerinden toplam 8 milyon dolar kazanan bir yatırımcı...

2017'de yatırım yolculuğuna yalnızca 7 bin 500 dolar ile başlayan Kellogg, 2020'deki borsa çöküşü, 2021'deki boğa piyasası ve 2022'deki ayı piyasası dahil olmak üzere farklı koşullarla karşılaştı ve hepsinin üstesinden geldi.

Kellog'un acemi bir yatırımcıdan genç bir multimilyonere dönüşen yolculuğu, hevesli yatırımcılar için değerli bilgiler sağlıyor.

Kellogg'un başarı sırrı ise temel göstergeleri anlamaktan, çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamaktan ve ticaretin psikolojik yönlerinde uzmanlaşmaktan geçiyor.

İŞTE GENÇ MİLYONERİN BAŞARI SIRRI

VIDEO:

Peki bu başarı nasıl elde edildi?

ABD merkezli finans haber sitesi Benzinga'da yayımlanan bir makaleye göre Kellogg'un başarısı dört temel göstergenin doğru kullanılmasından kaynaklandı. Bu göstergele; hacim ağırlıklı ortalama fiyat (VWAP), doğrusal regresyon, hacim, destek ve direnç çizgilerinden oluştu.

Hacim ağırlıklı ortalama fiyat, hisse senetleri için ödenen ortalama fiyatı gösterirken Kellogg'un pozisyonlara çok geç veya elverişsiz fiyatlarla girmekten kaçınmasına yardımcı oldu. Kellogg ayrıca pozisyondan çıkmak için uygun zamanı da hacim ağırlıklı ortalama fiyat sayesinde belirledi.

Doğrusal regresyon göstergesi, Kellogg'un hisse fiyatı eğiliminin yönünü ve olası yön değişikliklerini anlamasına yardımcı oldu. Bu gösterge, fiyat hareketlerinin aralıklarını, oynaklığı ve ortalamaları göstermeye yardımcı oldu. Doğrusal regresyon, hisse senedi fiyat eğiliminin daha güvenle tahmin edilmesini sağladı.

Hisse senetlerinin işlem hacmi, fiyatta olası bir tersine dönme olup olmayacağının tahmin edilmesini kolaylaştırırken destek ve direnç çizgilerinin başarıyla çizilmesi ise hisse senedi fiyatının alış veya satış eğilimini belirlemeye yardımcı oldu.

Sources


Article information

Author: Brittney Alexander

Last Updated: 1702642202

Views: 742

Rating: 4.4 / 5 (107 voted)

Reviews: 97% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brittney Alexander

Birthday: 1911-09-16

Address: 7453 Mary Neck Apt. 119, West Brandon, ID 28610

Phone: +4213059369452680

Job: Article Writer

Hobby: Chess, Crochet, Horseback Riding, Sewing, Photography, Embroidery, Playing Guitar

Introduction: My name is Brittney Alexander, I am a welcoming, unswerving, venturesome, valuable, variegated, resolute, dazzling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.